Friday, March 11, 2011

"Perancangan Strategik Sukan Sekolah" (2)

Laporan Perancangan Strategik Sukan Sekolah

Laporan ini terhasil daripada perbincangan tidak rasmi kalangan kami empat orang pelajar Tingkatan Lima Sains Kosmos. Kami begitu prihatin tentang kemerosotan mutu sukan sekolah sejak kebelakangan ini. Justru kami berbincang secara tidak rasmi dua hari Sabtu berturut-turut awal bulan Mac 2011.
Kami berpendapat perancangan strategik sukan sekolah ini perlu sejajar dengan ketetapan Kementerian Belia dan Sukan, dan Majlis Sukan Negara (MSN) yang memberi tumpuan kepada sukan Asia, Komanwel, dan Olimpik tanpa meminggirkan sukan Asia Tenggara (SEA).(AYAT TAJUK). Maksudnya sekolah perlu menentukan objektif tegas lagi jelas akan sasaran mencapai kemenangan pada tahap sekolah, mukim, daerah, dan negeri, malah kebangsaan.
MAKNA).Dengan penentuan objektif begini, sekolah sudah dapat membuat perancangan sistematik dan betul apa yang disebut perancangan strategik bagi mencapai unjuran yang direncanakan mulai sekarang. (HURAIAN). Secara ringkas, perancangan strategik digunakan untuk mengenal pasti, menakrif dan menganalisis tindakan ke arah pencapaian objektif yang telah digarisi. KESIMPULAN KECIL).
Ciri-ciri yang mendasari perancangan begini merangkumi fokus tumpuan, kaedah atau metodologi, keperluan maklumat, hambatan, pendekatan, dan sumbangan.(AYAT TAJUK). Fokus disasarkan ialah kemenangan pada pertandingan sukan. (MAKSUD). Sekolah perlu mengatur metadologi dengan mengandaikan masalah yang timbul serta mencari pendekatan baru bagi menyelesaikannya, khusus dari segi pelahiran atlit yang hebat dan gagah bertaraf negeri.(HURAIAN). Ambil contoh sukan olahraga dan balapan, yang ternyata kian merosot. (CONTOH). Ertinya pihak berkuasa sekolah khususnya pengetua perlu menggunakan pendekatan baru untuk mendepani sekolah yang lebih gagah peringkat mukim dan daerah.
Maklumat yang perlu dikutip untuk mengatur pendekatan baru ini ialah arah-aliran persekitaran luaran daripada segi politik, ekonomi, dan teknologi. Ketiga-tiga faktor ini bakal menentukan hala tuju objektif sekolah daripada segi perancangan sukan.Faktor hambatan luar jangka perlu dipertimbangkan sama seperti kekurangan dana sukan akibat kedudukan ekonomi tidak menentu seperti kini. Dana diperlukan bagi membeli peralatan sukan serta makanan seimbang seperti yang mengandungi protein dan kalsium seperti susu Dutch Lady. Hal demikian ini menjejasi kelancaran perancangan strategik sukan lebih-lebih yang membabitkan penggunaan teknologi canggih untuk kejurulatihan dan latihan atlit secara konsisten. Kesukaran mendapatkan jurulatih profesional yang sesuai dengan persekitaran sekolah kita yang diberati dengan kecederaan atlit turut menghambat perancangan sistematik begini.
Biar apapun kedudukannya, pentadbir sekolah perlu memikirkan pendekatan lebih fleksibal dan malah menganggapi sukan sama seperti urus-tadbir keusahawanan dalam usaha mendapat laba berbaloi daripada modal yang terlabur.Akhirnya perlu difikirkan juga akan sumbangan sukan daripada perancangan strategik ini kepada peningkatan imej dan maruah sekolah pada pelbagai peringkat global. Sama-samalah kita fikirkan. Kami benar-benar berharap cadangan bernas seperti terkandung dalam laporan ini dapat diberi pertimbangan sewajarnya oleh pihak sekolah. Betapa tingginya Gunung Kinabalu, tinggi lagi harapan kami kepada tuan Pengetua. Terima kasih.


Laporan disediakan oleh,

…………………………..
(TAN QUI YEN)
Pelajar Tingkatan Lima Sains Kosmos,
Sekolah Menengah Mesra Sentosa,
Kota Belud, Sabah.

(415 perkataan)

ULASAN FORMAT DAN ISI LAPORAN

1. Laporan di atas tertulis menurut format yang betul dan tepat. Ertinya ada tajuk laporan, nama pelajar, iaitu pelajar Tingkatan Lima Sains Kosmos, Sekolah Menengah Mesra Sentosa, Teluk Intan, Perak, dan ada catatan nama pelapor sebagai akhiran laporan.
2. Urutan kandungan laporan adalah baik dan menurut kronologi kepentingan isi, yang dimulai dengan latar belakar yang melahirkan laporan, bersusulan dengan objektif tegas lagi jelas pencapaian sekolah dalam bidang sukan.
3. Kepada pelapor objektif berkenaan perlu berselarian dengan objektif dan matlamat misi dan pencapaian negara. Hal demikian ini berfaktor daripada rata-rata atlek negara berasal dari sekolah.
4. Sekolah perlu menentukan objektif tegas lagi jelas akan sasaran mencapai kemenangan pada semua peringkat.
5. Huraian perancangan strategik jelas dan tepat : Perancangan strategik digunakan untuk mengenal pasti, menakrif dan menganalisis tindakan ke arah pencapaian objektif yang telah digarisi.
6. Ciri-ciri yang mendasari perancangan strategik juga tepat yang merangkumi fokus tumpuan, kaedah atau metodologi, keperluan maklumat, hambatan, pendekatan, dan sumbangan.
7. Penjelasan pelapor berkaitan dengan ciri-ciri berkenaan dibuat secara tertib atau kronologi, yang juga jelas dan tegas.
8. Idea bernas pelapor diselitkan pada dua perenggan terakhir dengan yang pertama pengurus sekolah perlu tegas mengurus aktiviti sukan seperti urus-tadbir keusahawanan yang memikirkan laba daripada pelaburan dibuat dan yang kedua perancangan strategik sukan dapat menaikkan imej sekolah.
9. Laporan diakhiri dengan harapan pelapor kepada tuan pengetua agar memberi pertimbangan wajar kepada cadangan yang dikemukakan demi kemajuan mutu sukan sekolah.
10. Panjang laporan agak berpatutan kerana tertulis dalam lingkungan 415 perkataan.

ULASAN ASPEK GAYA BAHASA LAPORAN DI ATAS

1. Laporan ini ditulis menggunakan laras bahasa sains sosial dengan tepat dan relevan biarpun kadar keterbacaannya agak tinggi. Kelemahan calon yang ketara dalam konteks begini ialah tidak jelas akan pengungkapan laras sains sosialnya disebabkan penggunaan diksi dan frasa yang begitu terbatas.
2. Selain diksi dan frasa sains dan teknologinya, calon juga perlu menerapkan gaya dan lengguk ayat-ayat sains sosial. Ayat laras sains sosial lebih luas berbanding ayat laras sains tulen yang lebih dinamik, ringkas, jitu, dan padat.
3. Ayat gramatis dengan penggunaan kos dan frasa kata yang luas lagi tepat menyebabkan kadar keterbacaannya agak tinggi sehingga semacam ada makna tersirat pada lapisan kedua. Pastinya ‘perancangan strategik’ perlu diberi penjelasan tegas bagi mengelakkan kekeliruan.
4. Kata luas yang lain, agak spesifik sifatnya ialah fokus tumpuan, kaedah atau metodologi, keperluan maklumat, hambatan, pendekatan, dan sumbangan. Begitu juga dengan frasa fleksibal, urus-tadbir keusahawanan, dan laba berbaloi
5. Pelapor turut menggunakan ungkapan menarik lagi indah seperti ‘Betapa tingginya Gunung Kinabalu, tinggi lagi harapan kami’.
6. Keselarian diksi dalam satu-satu ayat turut memberi kesan keindahan seperti contoh ini: ‘mengenal pasti, menakrif dan menganalisis tindakan’.
7. Penyelitan ungkapan indah seperti petikan ini bakal mengindahkan karangan anda biar apa corak sekalipun.
8. Calon digalakkan menerapkan bahasa indah seperti peribahasa dan pantun Melayu, lantaran kedalaman maksud dan pengajarannya, selain dapat mempopularkan kedua-dua genre berkenaan oleh kalangan generasi sekarang.
9. Penggunaan tanda baca juga tepat serta mengikuti perkembangan semasa.

No comments: