Wednesday, March 16, 2011

Karangan Jenis Tokoh - Datuk Onn bin Jaafar

1. PENGENALAN
(a) Karangan jenis tokoh ialah karangan yang mengisahkan atau memerihalkan tokoh yang benar-benar anda kagumi dan minati disebabkan sumbangan besarnya kepada bangsa dan negara.
(b) Antara tokoh yang wajar diperihalkan ialah Datuk Onn bin Jaafar (politik), Aminuddin Baki (pendidikan), Pendeta Za’aba (bahasa), Keris Mas (Sasterawan Negara), dan Super Mokhtar (sukan).
(c) Karangan jenis ini menuntut anda benar-benar tahu akan latar belakang dan sumbangan mereka kepada negara-bangsa, lebih tepat disebutkan sebagai tulisan biografi, berbeza daripada autobiografi, riwayat hidup yang ditulis tokoh itu sendiri.

2. FORMAT KARANGAN BERCORAK TOKOH
Format karangan tokoh sepatutnya menurut kronologi berikut:

(a) Yang seelok-eloknya, karangan hendaklah dimulai dengan memerihalkan perkembangan terbaru diri tokoh terutama penganugerahan gelaran tertentu seperti Datuk Onn Jaafar misalnya.
(b) Calon hendaklah mengisahkan biodata atau resume tokoh berkenaan secara ringkas tetapi lengkap, tepat, dan padat merangkumi seperti tarikh dan tempat lahir, latar belakang pendidikan dan kerjayanya.
(c) Fokus utama ialah pencapaian cemerlangnya seperti Bapa Perpaduan Melayu (Datuk Onn), Tokoh dan Bapa Pendidikan (Aminuddin Baki), Tokoh Bahasa (Pendeta Zaaba), Tokoh Sasterawan Negara (Keris Mas), dan Jaguh Bola Sepak Negara (SuperMokh) supaya dengan itu dapat menjadi idola generasi muda dalam kerjaya masing-masing.
(d) Perihalkan beberapa keistimewaan tokoh berkenaan seperti kegigihannya berjasa kepada negara.
(e) Pandangan tokoh lain terhadapnya (jika ingat) sewajarnya diselitkan supaya karangan menjadi bertambah mantap dan jitu.
(f) Jika dapat dan anda ingat dalam peperiksaan, calon hendaklah menyelitkan mutiara katanya yang benar-benar menyentuhi sanubari anda.
(g) Perindahkan karangan anda dengan menyelitkan peribahasa tertentu seperti “Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama”.

3. MODEL SOALAN
Anda mengagumi dan menganggap Datuk Onn bin Jaafar sebagai tokoh idola generasi muda yang perlu ditonjolkan. Beliau disifatkan sebagai “Anak paling terbilang dalam pengasasan perjuangan dan penghapusan Malayan Union”.

4. KEHENDAK SOALAN

(a) Tokoh yang hendak dibicarakan ialah Datuk Onn bin Jaafar, disifatkan sebagai “Anak paling terbilang dalam pengasasan perjuangan dan penghapusan Malayan Union”.
(b) Berikan catatan ringkas tentang biodata tokoh.
(c) Apakah idealisme yang dipegang oleh Onn sejak diangkat menjadi presiden pertama Umno hingga meninggal dunia?
(d) Bagaimanakah beliau merealisasikan idealismenya itu?
(e) Apakah sumbangan utama tokoh kepada bangsa dan negara?
(f) Apakah jolokan yang dapat diberikan kepada tokoh?

No comments: