Monday, April 18, 2011

Ulasan format dan isi-isi karangan jenis ceramah

• Isi ceramah mantap dan tuntas.
• Isi-isi yang diutarakan ialah penyediaan bajet perbelanjaan, perancangan awal, jangan terlalu boros tetapi sebaliknya bersikap sederhana, wang lebihan dapat disimpan di bank yang sesuai demi masa depan dan pendidikan anak-anak, dan jangan terlalu terpedaya dengan tawaran harga atau harga runtuh.
• Susunan isi diucapkan menurut kepentingan dan kronologi.
• Penceramah mendahului ucapannya dengan memetik peristiwa ‘hari tidak berbelanja’ dan kesan-kesannya anjuran FOMCA.
• Kemudian baru penceramah memuliakan majlis dengan kata-kata sambutan dan penghadapan.
• Urutan berikutnya ialah makna dua diksi iaitu ‘hemat’ dan ‘nikmat’, kerana kedua-duanya saling berangkaian dan berkaitan, memberi makna satu sama lain.
• Sebagai kesinambungan, penceramah mengulangi peristiwa ‘hari tidak berbelanja’ yang dimukadimahkan, tetapi kini lebih kepada keberhasilan penurunan harga barang keperluan akibat pemantauan pihak berkuasa.
• Ceramah diakhiri dengan penutipan puisi Imam al-Ghazali, contoh yang relevan bagi berbelanja secara berhemat untuk hikmat tidak terhingga.
• Kutipan ini relevan sebab dalam perenggan sebelumnya disebutkan pengguna terpaksa menanggungi beban hutang akibat berbelanja secara tidak berhemat.
• Penceramah mengakhiri ucapannya dengan harapan agar hadirin dapat mengambil ikhtibar daripada isi-isi ceramahnya.
• Memang wajar apabila ceramah diakhiri dengan serangkap pantun.

ULASAN GAYA BAHASA KARANGAN JENIS CERAMAH

 Pengucapan gaya bahasa cantik dan indah sesuai sebagai bahan ceramah bermutu tinggi lagi tuntas.
 Bahasanya berupa gabung jalin yang mudah dengan yang payah kerana ada maksud pada lapisan kedua.
 Namun begitu, secara keseluruhannya, gaya bahasanya mudah sebab berada pada tahap keterbacaan mudah difahami.
 Yang berada pada tahap kedua maknanya ialah petikan baris-baris puisi Imam al-Ghazali.
 Al-Ghazali menyifatkan dirinya sebagai sebutir mutiara yang keluar dari sarungnya. Selama ini sarung merupai penjara dalam keadaan memenjara hidupnya dalam keadaan duka nestapa.
 Pada lapisan kedua, al-Ghazali menyifatkan dirinya sebagai seekor burung dan jasad sebagai sangkarnya yang memenjara dirinya. Begitulah hasilnya apabila hari ini beliau berpesta dengan para auliya’ di tempat yang tinggi.
 Tindakan boros berbelanja memaksa penanggungan hutang yang banyak sehingga jasad sebagai sangkar yang memenjara diri.
 Mesejnya, pengguna perlu berbelanja secara berhemat untuk meraih hikmat yang tidak terhingga.
 Bahasa ceramah ini juga luas melalui proses normalisasi seperti contoh yang digarisi dalam karangan.

No comments: