Friday, April 15, 2011

Karangan Jenis Ceramah - Pengenalan dan Format

PENGENALAN
• Sebagai penceramah, anda perlu membayangkan diri anda berucap di hadapan khalayak tertentu seperti rakan-rakan anda.
• Bahasa yang diucapkan semasa berceramah perlu sesuai dengan khalayak, sama ada masyarakat biasa ataupun yang berpendidikan tinggi. Anda perlu menggunakan kadar keterbacaan yang rendah bagi khalayak biasa sebaliknya kadar keterbacaan yang tinggi jika khalayak berpelajaran dan berpendidikan tinggi.
• Pengucapan hendaklah tegas, jitu, padat, dan berkesan dengan menggunakan intonasi suara (turun naik ataupun tinggi rendah nada suara) bagi menarik perhatian khalayak.
• Intonasi suara hendaklah tinggi apabila hendak menekankan isi yang penting, yang disebut dalam penulisan karangan sebagai AYAT TAJUK.
• Sebaliknya berintonasi rendah dan lembut apabila sampai kepada bahagian huraian, contohan dan buktian. Anda perlu menaikkan intonasi suara ketika hendak membuat kesimpulan bagi satu-satu isi penting.
• Tiap-tiap isi yang berupa AYAT TAJUK bagi tiap-tiap perenggan perlu jelas, tepat, dan tegas.
• Berikan HURAIAN, CONTOHAN sebelum membuat kesimpulan kecil untuk dirangkum padat dalam KESIMPULAN.

FORMAT KARANGAN JENIS CERAMAH

• Biasanya ceramah didahului oleh kata-kata sambutan menurut protokol. Contohnya seperti Tuan Pengerusi majlis yang saya muliakan, Tuan Pengetua, dif-dif kehormat, guru-guru, dan pelajar sekalian.
• Ada pula penceramah yang cenderung memberikan mukadimah terhadap satu-satu tajuk yang hendak diceramahkan seperti karangan model ini.
• Sesudah itu barulah penceramah berkenaan memberikan kata-kata sambutan dan memuliakan dif menurut protokol seperti di atas.
• Seelok-eloknya perinjakan daripada satu isi dengan isi berikutnya, diselitkan unsur sapaan seperti ‘hadirin yang saya muliakan’, ‘hadirin yang dihormati sekalian’, ‘tuan-tuan dan puan-puan sekalian’, dan sebagainya.
• Sebelum mengakhiri ceramah, penegasan isi perlu dibuat sebagai rangkuman supaya khalayak dapat memahami ceramah berkenaan melalui imbasan kembali.
• Ceramah diakhiri dengan kata-kata sambutan seperti yang terungkap dalam pembuka bicara disusuli dengan ucapan terima kasih kepada hadirin atas keprihatinan mereka mendengar ceramah dengan tekun.

No comments: