Tuesday, April 26, 2011

Pola Pembacaan Masyarakat Perlu Beranjak

Pesta Buku Kuala Lumpur di Pusat Dagangan Dunia Putra sejak Jumaat hingga Ahad ini dapat dikatakan rutin tahunan, menyaksikan ratusan ribu pengunjung, tetapi tidak menjanjikan pulangan lumayan atas kelarisan jualan buku.
Penerbitan buku perlu dipelbagai dan diperbanyak khusus buku bermutu tinggi supaya paradigma dan pola pembacaan masyarakat dapat beranjak daripada bahan bacaan ringan dan bercorak tahyul kepada yang dapat mengubah minda menjadi insan berilmu lagi bermaklumat sesuai dengan tuntutan era globalisasi dan teknologi maklumat dan komunikasi.
Penghasilan buku bermutu tinggi menuntut komitmen dan pengorbanan tinggi bukan sahaja daripada penulis berwibawa tetapi editor naskah yang berhemah tinggi pula.
Yang paling mudah dalam konteks ini ialah pengubahsuaian dan perombakan tesis dan disertasi menjadi manuskrip buku sesuai diterbit demi pemanfaatan ilmu khalayak.
Dilemanya di sini, ada penulis golongan cerdik pandai kita selalu terheret dalam ‘perang mulut’ mendakwa editor tidak layak sebab tidak cukup kelulusan menyunting tesis mereka.
Tesis dan disertasi perlu disunting dan malahan dirombak secara total supaya tahap keterbacaannya sesuai dengan tahap pengetahuan khalayak.
Golongan menengah dikatakan lebih gemar kepada bacaan ringan bercorak fiksyen sementara golongan bawah meminati bacaan bersifat tahyul, sebab bahan ini yang ada di pasaran.
Organisasi penerbitan lebih mengutamakan nilai komersial, sehingga dalam beberapa hal langsung mengenepikan tanggungjawab sosial.
Dasar Buku Negara digubal bersama prasarana Yayasan Pembangunan Buku Negara antara lain bertujuan memperbanyak kelahiran buku melalui kewujudan usahawan bergiat aktif dalam industri buku.
Yayasan sudah menubuhkan Akademi Buku Malaysia (ABM) khusus melatih penulis dan editor naskah, dilancarkan Datuk Seri Utama Dr Rais Yatim selaku Menteri Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan tiga tahun lampau.
Beliau merintihi prioriti rendah dari segi peruntukan dana kepada latihan dan penerbitan buku biarpun kerajaan sedar akan kepentingan buku sebagai santapan rohani dan minda rakyat.
Ah, sampai kini khalayak memang patutpun bertanya mengenai kegiatan ABM. Apakah benar dan tepat bahawa ABM hidup segan mati tak mahu, dan kegiatannya indah khabar daripada rupa? Tidak bergerak ke mana-mana.
Memang tidak ada peruntukan dana manifestasi daripada kurang prihatin pihak berwajib terhadap perkembangan penerbitan buku negara.
Buku dianggap wadah komunikasi berkesan, seperti akhbar dan majalah dalam proses penyampaian maklumat benar lagi sahih, ilmu yang mantap dengan tahap kesarjanaan yang tahan ujian zaman, dan hiburan yang dapat mengubati kepenatan dan kelelahan bertugas di pejabat.
Bagaimanakah penerbitan wadah pembacaan seperti ini hendak dilahirkan dalam usaha gigih pengubahan pola pembacaan khalayak jika kita sendiri memberi prioriti terkebawah kepada pembangunan buku?
Khalayak kita patut mencontohi 'ulat buku' masyarakat Jepun dan Korea Selatan, dan apatah lagi penduduk barat.

No comments: